Is Het Mogelijk Dat Bitcoin Ooit Zal Opraken?

Is Het Mogelijk Dat Bitcoin Ooit Zal Opraken?

Bitcoin (BTC) is een schaarse digitale cryptovaluta, maar kan Bitcoin ooit opraken? Veel mensen vragen zich af wat er gebeurd nadat alle beschikbare 21 miljoen Bitcoins gemined zijn. Dit zal naar verwachting pas rond het jaar 2140 het geval zijn.

Voor gebruikers van de digitale valuta zal er rond 2140 echter weinig veranderen. Zelf mensen die Bitcoin minen (oftewel: nieuwe Bitcoins maken) zullen ook na deze periode doorgaan met hun activiteiten. Ook de BTC transacties op het bestaande Bitcoin netwerk worden immers door miners verwerkt.

De transactiekosten die mensen betalen over het versturen van hun cryptovaluta kunnen ook nadat de laatste Bitcoin ‘gevonden is’ nog altijd worden verdeeld onder de dan (waarschijnlijk) nog altijd actieve groep Bitcoin miners.

Meer Dan 21 Miljoen Mensen Kunnen Bitcoin Bezitten

Waar veel beginnende investeerders echter niet altijd bij stil staan, is het feit dat je ook een deel van een Bitcoin kunt kopen. Een losse Satoshi (welke gelijk staat aan 0.00000001 BTC) zal hierdoor uiteindelijk steeds relevanter worden in het gebruik van het netwerk, naarmate het minen van Bitcoin moeilijker wordt.

Schaarste is in dit geval een goede zaak voor mensen die reeds hebben geinvesteerd in de digitale cryptovaluta: ook als steeds meer BTC ‘opraakt’ zal het gebruik van Satoshis doorgaan.

We hoeven niet 21 miljoen Bitcoins te verdelen over meer dan 21 miljoen mensen. Nee, we hakken als het ware de Bitcoins op in hele kleine stukjes, en verdelen de stukjes over alle personen die interesse hebben in het bezit van de cryptomunt. Natuurlijk zal hierdoor het aantal Bitcoins niet groeien, en Bitcoin per definitie een schaars goed blijven. En dat is vooral prettig voor vroege investeerders in de digitale valuta.

Bitcoin Is En Blijft Schaars

Bitcoin is onveranderbaar, een schaars digitaal goed. Dit is één van de belangrijkste kenmerken die het succes van de digitale munt hebben bepaald. Wanneer er weinig van iets is, dan kan het voorkomen dat er op een gegeven moment ‘niet genoeg van is’.

Want dat er na verloop van tijd steeds minder nieuwe Bitcoins gemaakt zullen worden, is vooraf bepaald door de bedenker van de digitale munt, Satoshi Nakamoto. Eens in de paar jaar wordt het voor miners moeilijker om aan nieuwe Bitcoins te komen: de Bitcoin halving.

Het duurt ruwweg vier jaar voordat er een nieuwe halving op komst is. Wil je weten over hoeveel dagen de volgende halving op komst is, bekijk dan de live countdown op deze website. Het mag duidelijk zijn dat na een zogenoemd ‘halving event’ de prijs van Bitcoin traditioneel omhoog gaat, omdat de verkoopdruk van de miners op de open markt op dit moment daalt.

Met elke having wordt Bitcoin steeds schaarser, wat eraan zal bijdragen dat Bitcoin voor het gevoel van de gebruikers steeds verder ‘op begint te raken’. Wie vroeg investeert, zal uiteindelijk de vruchten plukken van deze prijsdynamiek. Zolang er een markt is met actieve kopers, zal deze trend zich voortzetten. Wees je als koper echter bewust van het feit dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden, zoals bij elke investering het geval is.

Steeds Meer Bitcoin Raakt Uiteindelijk Verloren

Maar ook zonder een ‘halving event’ zullen steeds meer hoeveelheden BTC permanent verdwijnen van de open markt. De reden is simpel: soms verliezen mensen toegang tot hun Bitcoin wallet. Verlies je bijvoorbeeld de private key, of het wachtwoord en de seed keywords van je hardware wallet, dan zal je als gebruiker onmogelijk nog bij je digitale geld kunnen komen.

Dit komt vaker voor dan mensen denken. En het heeft niet altijd iets met vergeetachtigheid te maken. Soms overlijd de eigenaar van de cryptocurrency wallet, of vergaat de enige kopie van een recoverymethode in een brand, overstroming, of andere catastrofe.

Er zijn echter nog veel meer redenen dat Bitcoin simpelweg verloren raakt na verloop van tijd. Het onderstaande lijstje geeft hiervan een handig overzicht:

  • Permanent verlies van toegang tot een Bitcoin wallet.
  • Inbeslagname van cryptovaluta door overheid of soortgelijke instantie, waarna een weigering tot toegang wordt gedaan door het slachtoffer van de beslaglegging. Ook kan het slachtoffer bewust ervoor zorgen dat er permanent verlies van toegang is tot de betreffende wallet.
  • Hack van een centrale partij (bv. cryptocurrency broker of handelsplatform), waarna de inhoud van bepaalde wallets als permanent ongewild zou kunnen worden gemarkeerd.
  • Permanente ‘vernietiging’ van Bitcoin in een trust fonds of verzekeringsfonds van een centrale partij.
  • De hoeveelheid Bitcoin die Satoshi Nakamoto zelf in bezit heeft (rond 1,1 miljoen BTC). Deze voorraad zou in theorie nog kunnen worden verkocht, al achten veel mensen dit onmogelijk.

Op het moment van schrijven is het waarschijnlijk dat bijna 4 miljoen Bitcoins al permanent verloren zijn gegaan. Dit staat gelijk aan zo’n 20% van de totale hoeveelheid BTC welke ooit beschikbaar zal worden gemaakt voor bezit door derden.

Dat is een flinke slok op een borrel, maar het zal voor de functionele aard van Bitcoin weinig verschil maken. Het heeft enkel effect op de prijs over tijd, wat uiteindelijk juist meer interesse in de hand zal werken voor het bezit van Bitcoin op de (zeer) lange termijn.

Meer Bitcoin HODL, Minder Bitcoin Verkoop

Met meer mensen die interesse hebben in cryptocurrencies, zal het aantal actieve Bitcoin wallets naar verwachting sterk blijven groeien. Het vasthouden van cryptovaluta (door gebruikers ook wel ‘HODL’ genoemd, naar het Engelse holden, of vasthouden, van Bitcoin) is in de jaren dat Bitcoin bestaat al op indrukwekkende wijze gestegen. Deze grafiek zegt meer dan genoeg over de interesse in de cryptomunt.

Hoe meer mensen waarde zien in het HODLen (of vasthouden) van Bitcoin op de langere termijn, des te minder circulatie van het schaarse goed zal plaatsvinden. Vandaag de dag wordt er rond de $50 miljoen USD aan Bitcoin verhandeld per dag, wat neer komt op zo’n 1 miljoen BTC.

De verwachting is dat het handelsvolume in Bitcoins in de komende decennia enorm zal dalen. De waarde in USD of andere fiat-valuta zal wel meegroeien, omdat de verwachting is dat de waarde van één Bitcoin blijft stijgen naarmate de munt schaarser wordt.

En laat nu net deze stijging in Bitcoin waarde de reden zijn dat mensen voor de middellange tot lange termijn een deel van hun BTC willen vasthouden. Zo kunnen ze ook op latere leeftijd nog profiteren van de verkoop van hun (dan zeer waardevolle) Bitcoin voorraad.

HODL is een strategie die zijn vruchten heeft mogen afwerpen in de afgelopen 10 jaar, dus waarom zal dit in de komende decennia niet het geval zijn. Het zal de beschikbare aantallen BTC, welke fysiek in omloop zijn, in elk geval flink doen dalen. Hoe minder mensen hun Bitcoins van de hand willen doen (omdat het interessant is om de munt vast te houden als de prijs stijgt), hoe makkelijker de digitale munt uiteindelijk op (lijkt) te raken.

Bitcoin Zal Nooit Daadwerkelijk ‘Opraken’

Er komt een tijd dat de laatste Bitcoins worden gemined en dat een groot deel permanent verloren zal raken door allerlei oorzaken. Maar wees niet bang: voor de gewone investeerder is het verlies van al deze digitale Bitcoins alleen maar positief. Hoe minder BTC er in omloop is, hoe hoger de prijs van je eigen voorraad zal zijn.

Het is gelukkig niet mogelijk dat er helemaal geen Bitcoins meer in omloop zullen zijn. Zelfs wanneer Bitcoin wereldwijd verboden zou worden, het internet plat gelegd zou worden, of een zonnestorm het wereldwijde stroomnetwerk plat zou leggen, zullen er Bitcoin nodes in geheime bunkers over de hele wereld blijven door draaien.

En mocht het zo zijn dat de grootste hoeveelheden BTC ‘kwijt’ raken, dan gaan gebruikers gewoon over op kleine stukjes Bitcoin. De Satoshi (acht decimalen achter de nul, oftewel 0.00000001 BTC) zal dan de dominante manier zijn waarop gebruikers hun cryptovaluta verhandelen.

Het is echter ook altijd nog mogelijk dat het Bitcoin netwerk vóór het moment dat de laatste Bitcoin wordt gemined een drastische verandering zal doormaken. Dit houd in dat het wellicht helemaal niet zal voorkomen dat de ‘laatste Bitcoin ooit’ gemined zal worden op de conventionele manier. Wellicht dat de consensus uiteindelijk omgezet wordt van Proof of Work (minen) naar Proof of Stake (vasthouden), net als de transitie die Ethereum de afgelopen jaren heeft ondergaan.

Voor nu kan je met een gerust hart investeren in BTC, zonder dat je bang hoeft te zijn dat Bitcoins ooit zullen opraken. Dit zal naar grote waarschijnlijkheid niet gebeuren in de periode dat onze generatie in leven is. Koop dus gerust nog wat Bitcoins bij, en HODL het voor de volgende generatie!

Bitcoinspot.nl brengt sinds 2011 nieuws en achtergronden over cryptovaluta en blockchain.
De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk en/of financieel advies.
Volg bitcoinspot.nl op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Vragen en/of opmerkingen? laat dan hieronder een reactie achter of bezoek onze contact-pagina.


Kijk hier voor het originele artikel

Crypto Masterclass

Crypto nieuws

Chris volgt het laatste crypto nieuws op de voet en houdt op cryptocurrency-nieuws.nl zoveel mogelijk voor je bij. Al jaren is Chris bezig met beleggen in Bitcoin, cryptocurrency en de woningmarkt.